Des del 27 de maig de 2015, és obligatori que els edificis disposin del certificat d'aptitud.
 
No és trivial. Des de l'aprovació del Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, cal que els propietaris mantinguin els edificis d’habitatges i realitzin la Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges en els terminis que preveu la normativa, entre d'altres.

Per això és molt important que verifiquis que l'edifici en el que es troba qualsevol habitatge que vulguis vendre disposa del certificat d'aptitud. Si no és així, el notari podria decidir no tirar endavant amb l'operació, com ja està passant des de l'entrada en vigor del decret i, a més, l'adquirent té dret a demanar el certificat d'aptitud de l'edifici en què s'hi troba ubicat.

Recorda que la responsabilitat de passar aquesta ITE recau sobre la comunitat de propietaris o el propietari únic, quan sigui el cas, que és qui ha de contractar un professional qualificat (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) per dur a terme la inspecció i il'informe corresponent. Un cop fet aquest informe, qui representa la comunitat ha de lliurar-lo a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en un termini màxim de 4 mesos.

Compartir publicación

Comentarios


Inmuebles destacados